Home › Idea powstania firmy windykacyjnej

Idea powstania firmy windykacyjnej

Pomysł powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego to rezultat długotrwałych doświadczeń grupy menedżerów o rozległych osiągnięciach w branży finansowej, doradczej i audytorskiej.

Na podstawie zrealizowanych badań rynku, licznych konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi reprezentantami sektora bankowego i pozabankowego, z fachowcami na co dzień zmagającymi się z problematyką rosnącej pułapki niespłacanych wierzytelności, narodził się pomysł biznesu, którego tezą było zaproponowanie kompleksowej oferty, skonstruowanej z szerokiej palety narzędzi finansowych i wykonawczych, która połączyła kompetentne i indywidualnie dobrane sterowanie portfelami długów z rutyną służb i współpracowników operacyjnych. Z własnej praktyki twórców przedsiębiorstwa wynika, że mniejsze i słabsze organizacyjnie podmioty gospodarcze – banki i kasy spółdzielcze, małe banki korporacyjne, spółki parabankowe i zwykłe przedsiębiorstwa – borykają się z dużymi kłopotami w tej dziedzinie, nie potrafiąc lub nie mogąc z przyczyn organizacyjnych czy też prawnych rozpocząć zmagania z niesolidnymi dłużnikami bardziej kreatywnie, bez ograniczania się do łatwej i mało skutecznej drogi komorniczej. Prekursorski pakiet produktów i usług, stworzony przez ekspertów organizacji i elastycznie adaptowany do potrzeb kontrahenta, umożliwia sprofilowaną ofertę dla firm nie tylko z branży finansowej, ale też organizacji i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólnym mianownikiem są niespłacane wierzytelności. W szczególności doskonale rozpoznaje się tu potrzeby oraz indywidualne cechy funkcjonowania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych..